ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
องค์กรคุณธรรม » ภาพกิจกรรมองค์กรคุณธรรม
ปี 2566
ปี 2565
จัดกิจกรรม 5ส ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
23 ธ.ค. 2565
จัดกิจกรรมส่งเสริมความดี
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
07 ก.ค. 2565
ปี 2564
กิจกรรม “ทำความดี สร้างจิตสำนึกสาธารณะ ปี 4”
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
11 ส.ค. 2564
ปี 2563
ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและพิธีถวายบังคม
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
05 ธ.ค. 2563
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
27 ม.ค. 2563
ปี 2562
ปี 2561
ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
14 ก.ค. 2560