ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
องค์กรคุณธรรม » ภาพกิจกรรมองค์กรคุณธรรม » สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1105 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 26 ต.ค. 2563

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ บริเวณลานหน้าห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และหลังจากนั้นนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ พบปะพูดคุยกับบุคลากรในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบ และหลังจากนั้นได้แนะนำ ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์ ตำแหน่งราชการครู โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) และเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา การนิเทศภายใน ภาวะผู้นำ กระบวนการบริหารและปัญหาขององค์กร ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ระหว่างว่างวันที่ 19 - 28 ตุลาคม 2563