ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 83 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล21
2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 256722
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256621
4 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 256721