ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
การประชุมรองฯ / ผอ.กลุ่ม สพป
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 2169 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 รายงานการประชุม ผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 1/2561413
2 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 4/2560486
3 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 3/2560437
4 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 2/2560522
5 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 1/2560375
6 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 9/2559346
7 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 8/2559300
8 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 7/2559407
9 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 6/2559312
10 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 5/2559342
11 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 4/2559307
12 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 3/2559369
13 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 2/2559369
14 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 1/2559404
15 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 11/2558416
16 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 10/2558307
17 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 9/2558355
18 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 8/2558320
19 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 7/2558326
20 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 6/2558380
21 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 5/2558307
22 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 4/2558290
23 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 3/2558270
24 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป.และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 2/2558408
25 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 370
26 รายการประชุม ครั้งที่ 11/2557388
27 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2557393