ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การประชุมรองฯ / ผอ.กลุ่ม สพป
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 5,144 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 รายงานการประชุม ผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 1/2561912
2 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 4/2560970
3 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 3/25601,038
4 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 2/2560946
5 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 1/2560785
6 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 9/2559859
7 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 8/2559810
8 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 7/2559955
9 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 6/2559804
10 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 5/2559852
11 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 4/2559838
12 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 3/2559888
13 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 2/2559928
14 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 1/2559948
15 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 11/2558903
16 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 10/2558845
17 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 9/2558988
18 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 8/2558828
19 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 7/2558854
20 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 6/2558901
21 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 5/2558809
22 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 4/2558813
23 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 3/2558753
24 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป.และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 2/2558931
25 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 872
26 รายการประชุม ครั้งที่ 11/2557904
27 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2557882