ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
คณะ ก.ต.ป.น.
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 8,234 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564709
2 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564555
3 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563769
4 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563481
5 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/25631,949
6 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563464
7 รายงานการประชุมครั้งที่ 4/25621,059
8 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562903
9 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2562 1,010
10 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562 878
11 รายงานการประชุมครั้งที่5/25611,037
12 รายงานการประชุมครั้งที่4/25611,068
13 รายงานการประชุมครั้งที่3/25611,084
14 รายงานการประชุมครั้งที่2/25611,295
15 รายงานการประชุมครั้งที่1/25611,187
16 รายงานการประชุมครั้งที่ 21,655
17 รายงานการประชุมครั้งที่ 11,497