ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ

 

บุคลากรทางการศึกษาโอนไปต่างสังกัด 1 ราย
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
29 พ.ค. 2563
ประชุมชี้แจงนโยบายในการจัดทำระบบ web-based Training
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
20 พ.ค. 2563
วันมาฆบูชา โรงเรียนวัดประสพ
โดย ร.ร.วัดประสพ
19 ก.พ. 2563