ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 2,789 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2566205
2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2565353
3 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2564718
4 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 25631,687
5 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2562478
6 รายงานความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบฯ 2566178
7 รายงานความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบฯ 2564422