ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 2,013 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 256659
2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2565226
3 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2564558
4 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 25631,547
5 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2562359
6 รายงานความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบฯ 256645
7 รายงานความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบฯ 2564276