ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ร่วมแสดงความยินดีกับนายสุรชัย ช่วยเกิด เนื่องในโอกาสไปดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 เม.ย. 2564
ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ครั้งที่ 1/2564
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 เม.ย. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2564
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 เม.ย. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
05 เม.ย. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ปี 3
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
02 เม.ย. 2564
ร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปีพุทธศักราช 2564
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
31 มี.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
29 มี.ค. 2564
ร่วมพิธีสมโภชผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ เนื่องในงาน “แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564"
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
26 มี.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
22 มี.ค. 2564
กิจกรรมส่งเสริมความดี “จิตอาสา พัฒนา สานสามัคคี” ครั้งที่ 2
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
19 มี.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
15 มี.ค. 2564
รับชมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
11 มี.ค. 2564
โครงการประชุมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2564
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
10 มี.ค. 2564
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
08 มี.ค. 2564
ตรวจสุขภาพประจำปี 2564
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
05 มี.ค. 2564
การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
03 มี.ค. 2564
การศึกษาสภาพปัจจุบันและความเหมาะสมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
02 มี.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 มี.ค. 2564
ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
26 ก.พ. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
22 ก.พ. 2564
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณครูรัชนี รัตนพันธ์
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
19 ก.พ. 2564
ร่วมให้การต้อนรับ นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
16 ก.พ. 2564
นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัย คุณครูรัชนี รัตนพันธ์
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
16 ก.พ. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
15 ก.พ. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
08 ก.พ. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 ก.พ. 2564
ประชุมเตรียมการเมินเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
29 ม.ค. 2564
มอบเกียรติบัตรให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอดอนสัก
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
27 ม.ค. 2564
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 ม.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 ม.ค. 2564
หน้า 1 / 30 (ทั้งหมด 884 รายการ)
1  2  3  ...  29  30  Next