ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ร่วมแสดงความยินดี กับ ผอ.พัทธนันท์ น...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
06 ต.ค. 2565
รับรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางก...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
03 ต.ค. 2565
ต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายประทีป ทองด้วง เนื่องในโอกาสเด...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
03 ต.ค. 2565
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 ก.ย. 2565
กิจกรรมส่งเสริมความดี "จิตอาสา พัฒนา สานสามัคคี"
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
27 ก.ย. 2565
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
26 ก.ย. 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.256...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
23 ก.ย. 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.256...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
22 ก.ย. 2565
ประชุมชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประเมิน เพื่อข...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
21 ก.ย. 2565
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
19 ก.ย. 2565
ประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงา...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
16 ก.ย. 2565
ฝึกอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
16 ก.ย. 2565
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยในโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
15 ก.ย. 2565
เยี่ยมครอบครัวนักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและมอบเงินจากกองทุ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
15 ก.ย. 2565
ประชุมปฏิบัติการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาข...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
14 ก.ย. 2565
ประชุมปฏิบัติการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาข...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
13 ก.ย. 2565
วางพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัย คุณพ่อสวัสดิ์...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 ก.ย. 2565
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 ก.ย. 2565
เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลผ่าน google site เพ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
08 ก.ย. 2565
ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารกา...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
07 ก.ย. 2565
ประชุมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ของสำนักงานเ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
06 ก.ย. 2565
จัดกิจกรรม 5ส ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
05 ก.ย. 2565
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
05 ก.ย. 2565
ร่วมแสดงความเสียใจและเป็นกำลังใจ ครอบครัวของเด็กชายราชันท์ ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
02 ก.ย. 2565
นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัย คุณพ่อเสงี่ยม ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
31 ส.ค. 2565
ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรม ชม แชร์ เชียร์ เครือข่ายการศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 ส.ค. 2565
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
29 ส.ค. 2565
ประชุมคณะทำงานแก้ไขปรับปรุง แนวทาง/มาตรการตามนโยบายเพื่อขับเ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
26 ส.ค. 2565
ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศีกษาขอ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
26 ส.ค. 2565
ต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 ส.ค. 2565
หน้า 1 / 38 (ทั้งหมด 1117 รายการ)
1  2  3  ...  37  38  Next