ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ประชุมชี้แจงประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถา...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
07 มิ.ย. 2566
สำนักงาน ก.ค.ศ.ลงพื้นที่รับฟังและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบั...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
07 มิ.ย. 2566
ประชุมเตรียมความพร้อมการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเส...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
06 มิ.ย. 2566
ประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
06 มิ.ย. 2566
ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
03 มิ.ย. 2566
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
03 มิ.ย. 2566
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ป...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
02 มิ.ย. 2566
ระชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงป...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
02 มิ.ย. 2566
ประชุมพิจารณาโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้น...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
02 มิ.ย. 2566
ประชุมคณะกรรมการดำนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
31 พ.ค. 2566
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเขต...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 พ.ค. 2566
ร่วมประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันค...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 พ.ค. 2566
ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 พ.ค. 2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
29 พ.ค. 2566
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินเลื่อนเงินเดือน...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
29 พ.ค. 2566
รับรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางก...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
29 พ.ค. 2566
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมความดี “สานพลัง สรร...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
29 พ.ค. 2566
งานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 4 จังหวัดสุรา...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
28 พ.ค. 2566
มหกรรมการเงินเพื่อครูไทย “Unlock a better life” สร้างโอกาสให...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
27 พ.ค. 2566
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
26 พ.ค. 2566
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 พ.ค. 2566
ประชุมการเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูม...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 พ.ค. 2566
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 พ.ค. 2566
ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามน...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 พ.ค. 2566
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสัญจร จุดที่ 3 อำเภอเ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
23 พ.ค. 2566
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสัญจร จุดที่ 2 อำเภอเ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
22 พ.ค. 2566
ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดคีรีวง
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
21 พ.ค. 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการเสริมสร...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
19 พ.ค. 2566
ร่วมพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวัน
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
19 พ.ค. 2566
ประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาส...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
18 พ.ค. 2566
หน้า 1 / 44 (ทั้งหมด 1315 รายการ)
1  2  3  ...  43  44  Next