ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ภาพกิจกรรมต่างๆ
ประชุมวางแผนพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
04 มิ.ย. 2563
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
03 มิ.ย. 2563
รับรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 6 ราย โดยใช้บัญชี ศธจ.ยะลา
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
01 มิ.ย. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
01 มิ.ย. 2563
บุคลากรทางการศึกษาโอนไปต่างสังกัด 1 ราย
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
29 พ.ค. 2563
รับรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 16 ราย
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
29 พ.ค. 2563
เคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่นายสุชาติ เหล่ากอ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 พ.ค. 2563
รับรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 9 ราย
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 พ.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน เตรียมดำเนินการ และจัดทำข้อมูลเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 พ.ค. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 พ.ค. 2563
ประชุมชี้แจงนโยบายในการจัดทำระบบ web-based Training
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
20 พ.ค. 2563
ประชุมสื่อสารทิศทางการพัฒนาองค์การของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
18 พ.ค. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
18 พ.ค. 2563
ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
15 พ.ค. 2563
ประชุมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
14 พ.ค. 2563
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
13 พ.ค. 2563
เยี่ยมครอบครัวนักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและมอบเงินจากกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน เนื่องจากบ้านพักอาศัยโดนพายุงวงช้างเสียหายทั้งหลัง
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 พ.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (ต้นแบบ) ประจำปี 2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 พ.ค. 2563
ครูผู้ช่วยรายงานตัว 8 ราย
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
01 พ.ค. 2563
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 เม.ย. 2563
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน เตรียมดำเนินการ และจัดทำข้อมูลรายงานตามตัวบ่งชี้ เพื่อรับการประเมินตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
20 เม.ย. 2563
ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
20 เม.ย. 2563
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและรายงานข้อมูลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
20 เม.ย. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
20 เม.ย. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
13 เม.ย. 2563
รับมอบหน้ากากผ้า 3 ชั้น สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 50 ชิ้น จากบริษัท สมอทองการ์เมนท์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายชุดนักเรียนตราสมอ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
07 เม.ย. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศมาตรการในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 เม.ย. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 มี.ค. 2563
เยี่ยมครอบครัวนักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและมอบเงินจากกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน เนื่องจากบ้านพักอาศัยโดนไฟไหม้ทั้งหลัง
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 มี.ค. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
23 มี.ค. 2563
หน้า 1 / 24 (ทั้งหมด 705 รายการ)
1  2  3  ...  23  24  Next