ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงในการพัฒ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 ต.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 ต.ค. 2564
ร่วมพิธีชักพุ่มผ้าป่าในสำนักงาน
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
22 ต.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
18 ต.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
11 ต.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
04 ต.ค. 2564
พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 ต.ค. 2564
พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 ต.ค. 2564
พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 ต.ค. 2564
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในเนื่องในวันพระร...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
28 ก.ย. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
27 ก.ย. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
20 ก.ย. 2564
พิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
18 ก.ย. 2564
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
17 ก.ย. 2564
โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
15 ก.ย. 2564
นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่ นางนงลักษณ์...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
15 ก.ย. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
13 ก.ย. 2564
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
10 ก.ย. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
06 ก.ย. 2564
นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่ นายศักย์ระ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 ก.ย. 2564
พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ นายศักย์ระพี ชัยรัตน์
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
31 ส.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 ส.ค. 2564
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
23 ส.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
23 ส.ค. 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัต...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
17 ส.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
16 ส.ค. 2564
ประชุมทางไกล VDO Conference ผ่านระบบ Zoom
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
11 ส.ค. 2564
กิจกรรม “ทำความดี สร้างจิตสำนึกสาธารณะ ปี 4”
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
11 ส.ค. 2564
กิจกรรมส่งเสริมความดี “ร่วมรักสามัคคี เสริมสร้างคุณธรรม ทำบุ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
10 ส.ค. 2564
อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพิ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 ส.ค. 2564
หน้า 1 / 32 (ทั้งหมด 951 รายการ)
1  2  3  ...  31  32  Next