ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
รายงานการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 373 ครั้ง

รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.256671
2 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.256566
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 256563
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 256462
รายงานการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 รายงานการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมฯ ปี 256657
2 รายงานการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมฯ ปี 256552
รายงานการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 256556