16 ก.ค. 67
การติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เชิงประจักษ์)
ณ ห้องธารตาปี เวลา 08.30-12.00 น.
กลุ่มนโยบายและแผน
19 ก.ค. 67
ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรฯ
ณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
กลุ่มอำนวยการ


ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

โปรแกรมระบบสำนักงาน ( E-SERVICE ) คู่มือช่องทางออนไลน์
การแข่งกีฬาสีกาญจนารามเกมส์
โดย นายจักรพงศ์
11 ก.ค. 2567
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567
โดย ร.ร.วัดนาราเจริญสุข
01 ก.ค. 2567
กิจกรรมวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย 2567
โดย ร.ร.บ้านศรีธนู
26 มิ.ย. 2567
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
โดย ร.ร.บ้านศรีธนู
26 มิ.ย. 2567
กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2567
โดย ร.ร.วัดนาราเจริญสุข
26 มิ.ย. 2567
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2567
โดย ร.ร.วัดนาราเจริญสุข
26 มิ.ย. 2567
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2567
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
- การติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เชิงประจักษ์)
17
18
19
- ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรฯ
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | มิ.ย. 67 | พ.ค. 67 | เม.ย. 67 | มี.ค. 67 | ก.พ. 67 | ม.ค. 67 | ธ.ค. 66 | พ.ย. 66 | ต.ค. 66 | ก.ย. 66 | ส.ค. 66 | ก.ค. 66