ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ติดต่อเรา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 26,371 ครั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่ตั้ง : 389/5 หมู่ที่ 4 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-273298,077-273030,077-281635,077-287998 
โทรสาร : 077-273071
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
      สายตรง ผอ.สพป. 077-272864
      สายตรงเลขานุการ ผอ.สพป. 077-272892, 077-273030, 077-281635, 077-287998
      กลุ่มงานช่วยอำนวยการ 077-273298, 077-273030, 077-281635, 077-287998 ต่อ 17, 19 
      กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 077-273298, 077-273030, 077-281635, 077-287998 ต่อ 21-23,
e-mail : nites@surat1.go.th 
      กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 077-273298, 077-273030, 077-281635, 077-287998 ต่อ 31,
e-mail : dlict@surat1.go.th
      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 077-273298, 077-273030, 077-281635, 077-287998 ต่อ 33-34,
e-mail : promote@surat1.go.th
      กลุ่มนโยบายและแผน 077-273298, 077-273030, 077-281635, 077-287998 ต่อ 35-36,
e-mail : plan@surat1.go.th
      หน่วยตรวจสอบภายใน 077-273298, 077-273030, 077-281635, 077-287998 ต่อ 41,
e-mail : audit@surat1.go.th
      กลุ่มอำนวยการ 077-273298, 077-273030, 077-281635, 077-287998 ต่อ 42, 47,
e-mail : genadmin@surat1.go.th 
      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 077-273298, 077-273030, 077-281635, 077-287998 ต่อ 43-45,
e-mail : finance@surat1.go.th
      กลุ่มบริหารงานบุคคล 077-273298, 077-273030, 077-281635, 077-287998 ต่อ 51-52,
e-mail : person@surat1.go.th
      กลุ่มกฎหมายและคดี 077-273298, 077-273030, 077-281635, 077-287998 ต่อ 54,
e-mail : law@surat1.go.th
      กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 077-273298, 077-273030, 077-281635, 077-287998 ต่อ 55,
e-mail : hrd@surat1.go.th
      ห้องพักลูกจ้าง 077-273298, 077-273030, 077-281635, 077-287998 ต่อ 61
อีเมล : surat1@surat1.go.th

แผนที่