ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 5,025 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/256348
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2563184
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2562330
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2562754
5 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25621,165
6 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/25611,111
7 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2561477
8 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ670
9 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25611,671
10 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25612,072
11 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 692
12 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 985
13 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/25601,385
14 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/25601,411
15 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2560752
16 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2560800
17 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25601,046
18 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25601,296
19 รายงานการประชุม ครั้ง 10/25591,090
20 รายงานการประชุม ครั้ง 9/25591,514
21 รายงานการประชุม ครั้ง 8/2559576
22 รายงานการประชุม ครั้ง 7/2559900
23 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2559927
24 รายงานการประชุม ครั้ง 5/25591,251
25 รายงานการประชุม ครั้ง 4/25591,186
26 รายงานการประชุม ครั้ง 3/25591,083
27 รายงานการประชุม ครั้ง 2/2559577
28 รายงานการประชุม ครั้ง 1/2559784
29 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558683
30 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558926
31 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558913
32 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/255810,797
33 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2558611
34 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558883
35 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558878
36 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558642
37 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558849
38 รายการประชุม ครั้งที่ 1/2558681
39 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/2557745