ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 6,478 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/256496
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2564280
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2563400
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2563627
5 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2562585
6 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25621,323
7 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25621,668
8 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/25611,510
9 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2561685
10 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ887
11 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25612,512
12 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25612,627
13 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 1,003
14 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 1,337
15 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/25601,911
16 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/25601,819
17 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2560968
18 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2560996
19 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25601,376
20 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25601,670
21 รายงานการประชุม ครั้ง 10/25591,442
22 รายงานการประชุม ครั้ง 9/25592,019
23 รายงานการประชุม ครั้ง 8/2559780
24 รายงานการประชุม ครั้ง 7/25591,192
25 รายงานการประชุม ครั้ง 6/25591,353
26 รายงานการประชุม ครั้ง 5/25591,551
27 รายงานการประชุม ครั้ง 4/25591,496
28 รายงานการประชุม ครั้ง 3/25591,468
29 รายงานการประชุม ครั้ง 2/2559787
30 รายงานการประชุม ครั้ง 1/2559980
31 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558925
32 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/25581,155
33 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/25581,220
34 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/255811,266
35 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2558798
36 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/25581,135
37 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/25581,200
38 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558843
39 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/25581,180
40 รายการประชุม ครั้งที่ 1/2558872
41 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/25571,038