ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 4,333 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/256380
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2562252
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2562574
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25621,012
5 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2561968
6 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2561424
7 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ562
8 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25611,491
9 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25611,939
10 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 630
11 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 866
12 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/25601,224
13 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/25601,314
14 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2560694
15 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2560730
16 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2560946
17 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25601,186
18 รายงานการประชุม ครั้ง 10/25591,015
19 รายงานการประชุม ครั้ง 9/25591,370
20 รายงานการประชุม ครั้ง 8/2559513
21 รายงานการประชุม ครั้ง 7/2559812
22 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2559780
23 รายงานการประชุม ครั้ง 5/25591,146
24 รายงานการประชุม ครั้ง 4/25591,043
25 รายงานการประชุม ครั้ง 3/2559929
26 รายงานการประชุม ครั้ง 2/2559524
27 รายงานการประชุม ครั้ง 1/2559722
28 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558619
29 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558834
30 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558782
31 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/255810,666
32 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2558549
33 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558804
34 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558788
35 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558581
36 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558757
37 รายการประชุม ครั้งที่ 1/2558626
38 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/2557687