ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 3330 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/256247
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2562248
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2562543
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2561637
5 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2561326
6 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ320
7 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2561505
8 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25611469
9 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 433
10 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 617
11 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/2560722
12 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/2560955
13 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2560588
14 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2560600
15 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2560703
16 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2560804
17 รายงานการประชุม ครั้ง 10/2559756
18 รายงานการประชุม ครั้ง 9/2559955
19 รายงานการประชุม ครั้ง 8/2559396
20 รายงานการประชุม ครั้ง 7/2559592
21 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2559491
22 รายงานการประชุม ครั้ง 5/2559847
23 รายงานการประชุม ครั้ง 4/2559650
24 รายงานการประชุม ครั้ง 3/2559643
25 รายงานการประชุม ครั้ง 2/2559427
26 รายงานการประชุม ครั้ง 1/2559511
27 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558441
28 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558622
29 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558491
30 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/25589849
31 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2558448
32 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558582
33 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558534
34 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558478
35 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558473
36 รายการประชุม ครั้งที่ 1/2558512
37 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/2557575