ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 5,737 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/256459
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2563205
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2563351
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2562476
5 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25621,056
6 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25621,416
7 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/25611,326
8 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2561585
9 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ790
10 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25612,068
11 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25612,311
12 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 838
13 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 1,138
14 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/25601,637
15 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/25601,585
16 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2560855
17 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2560903
18 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25601,203
19 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25601,473
20 รายงานการประชุม ครั้ง 10/25591,241
21 รายงานการประชุม ครั้ง 9/25591,734
22 รายงานการประชุม ครั้ง 8/2559678
23 รายงานการประชุม ครั้ง 7/25591,038
24 รายงานการประชุม ครั้ง 6/25591,116
25 รายงานการประชุม ครั้ง 5/25591,381
26 รายงานการประชุม ครั้ง 4/25591,352
27 รายงานการประชุม ครั้ง 3/25591,245
28 รายงานการประชุม ครั้ง 2/2559673
29 รายงานการประชุม ครั้ง 1/2559890
30 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558798
31 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/25581,042
32 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/25581,067
33 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/255810,997
34 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2558713
35 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/25581,002
36 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/25581,057
37 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558753
38 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558999
39 รายการประชุม ครั้งที่ 1/2558784
40 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/2557853