ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 7,248 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้ง 1/256568
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2564401
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2564650
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2563621
5 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2563953
6 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2562721
7 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25621,774
8 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25621,936
9 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/25611,674
10 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2561799
11 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ1,124
12 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25613,094
13 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25612,979
14 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 1,135
15 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 1,563
16 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/25602,192
17 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/25602,123
18 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/25601,093
19 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/25601,113
20 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25601,579
21 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25601,901
22 รายงานการประชุม ครั้ง 10/25591,699
23 รายงานการประชุม ครั้ง 9/25592,361
24 รายงานการประชุม ครั้ง 8/2559907
25 รายงานการประชุม ครั้ง 7/25591,392
26 รายงานการประชุม ครั้ง 6/25591,652
27 รายงานการประชุม ครั้ง 5/25591,795
28 รายงานการประชุม ครั้ง 4/25591,697
29 รายงานการประชุม ครั้ง 3/25591,752
30 รายงานการประชุม ครั้ง 2/2559916
31 รายงานการประชุม ครั้ง 1/25591,092
32 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/25581,087
33 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/25581,360
34 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/25581,420
35 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/255811,642
36 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2558911
37 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/25581,390
38 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/25581,431
39 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558947
40 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/25581,377
41 รายการประชุม ครั้งที่ 1/2558980
42 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/25571,253