การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 3,991 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/256317
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2562207
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2562478
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2562871
5 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2561897
6 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2561410
7 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ507
8 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25611,353
9 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25611,841
10 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 593
11 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 817
12 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/25601,063
13 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/25601,235
14 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2560676
15 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2560699
16 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2560889
17 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25601,069
18 รายงานการประชุม ครั้ง 10/2559965
19 รายงานการประชุม ครั้ง 9/25591,240
20 รายงานการประชุม ครั้ง 8/2559486
21 รายงานการประชุม ครั้ง 7/2559770
22 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2559695
23 รายงานการประชุม ครั้ง 5/25591,084
24 รายงานการประชุม ครั้ง 4/2559941
25 รายงานการประชุม ครั้ง 3/2559862
26 รายงานการประชุม ครั้ง 2/2559505
27 รายงานการประชุม ครั้ง 1/2559674
28 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558579
29 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558792
30 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558722
31 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/255810,524
32 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2558527
33 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558764
34 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558728
35 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558556
36 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558684
37 รายการประชุม ครั้งที่ 1/2558601
38 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/2557666