ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 7,745 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้ง 2/2565248
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้ง 1/2565151
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2564521
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2564884
5 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2563733
6 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25631,071
7 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2562797
8 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25621,948
9 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25622,085
10 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/25611,748
11 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2561864
12 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ1,204
13 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25613,431
14 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25613,183
15 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 1,209
16 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 1,641
17 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/25602,385
18 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/25602,231
19 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/25601,166
20 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/25601,186
21 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25601,688
22 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25602,019
23 รายงานการประชุม ครั้ง 10/25591,826
24 รายงานการประชุม ครั้ง 9/25592,560
25 รายงานการประชุม ครั้ง 8/2559999
26 รายงานการประชุม ครั้ง 7/25591,518
27 รายงานการประชุม ครั้ง 6/25591,801
28 รายงานการประชุม ครั้ง 5/25591,966
29 รายงานการประชุม ครั้ง 4/25591,767
30 รายงานการประชุม ครั้ง 3/25591,893
31 รายงานการประชุม ครั้ง 2/2559983
32 รายงานการประชุม ครั้ง 1/25591,157
33 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/25581,163
34 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/25581,486
35 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/25581,510
36 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/255811,804
37 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2558984
38 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/25581,517
39 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/25581,540
40 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/25581,019
41 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/25581,507
42 รายการประชุม ครั้งที่ 1/25581,054
43 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/25571,366