ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 3099 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2562172
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2562446
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2561532
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2561297
5 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ283
6 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2561390
7 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25611316
8 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 391
9 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 560
10 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/2560656
11 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/2560842
12 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2560556
13 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2560569
14 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2560653
15 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2560739
16 รายงานการประชุม ครั้ง 10/2559694
17 รายงานการประชุม ครั้ง 9/2559892
18 รายงานการประชุม ครั้ง 8/2559375
19 รายงานการประชุม ครั้ง 7/2559555
20 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2559449
21 รายงานการประชุม ครั้ง 5/2559748
22 รายงานการประชุม ครั้ง 4/2559581
23 รายงานการประชุม ครั้ง 3/2559577
24 รายงานการประชุม ครั้ง 2/2559399
25 รายงานการประชุม ครั้ง 1/2559462
26 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558386
27 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558551
28 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558417
29 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/25587232
30 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2558410
31 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558525
32 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558485
33 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558433
34 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558440
35 รายการประชุม ครั้งที่ 1/2558467
36 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/2557531