ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 10,506 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2566202
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2566171
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2565415
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้ง 3/2565607
5 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้ง 2/2565698
6 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้ง 1/2565730
7 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2564863
8 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25641,569
9 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25631,299
10 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25631,414
11 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/25621,139
12 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25622,492
13 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25622,834
14 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/25612,060
15 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/25611,127
16 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ1,481
17 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25614,356
18 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25613,757
19 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 1,500
20 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 1,973
21 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/25602,965
22 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/25602,667
23 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/25601,434
24 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/25601,523
25 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25602,298
26 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25602,515
27 รายงานการประชุม ครั้ง 10/25592,536
28 รายงานการประชุม ครั้ง 9/25593,196
29 รายงานการประชุม ครั้ง 8/25591,305
30 รายงานการประชุม ครั้ง 7/25591,900
31 รายงานการประชุม ครั้ง 6/25592,264
32 รายงานการประชุม ครั้ง 5/25592,301
33 รายงานการประชุม ครั้ง 4/25592,075
34 รายงานการประชุม ครั้ง 3/25592,660
35 รายงานการประชุม ครั้ง 2/25591,293
36 รายงานการประชุม ครั้ง 1/25591,416
37 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/25581,482
38 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/25581,895
39 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/25581,857
40 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/255812,238
41 รายงานการประชุม ครั้ง 6/25581,390
42 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/25581,850
43 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/25582,155
44 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/25581,321
45 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/25581,893
46 รายการประชุม ครั้งที่ 1/25581,336
47 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/25571,743