ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 3017 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2562140
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2562432
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2561509
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2561282
5 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ272
6 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2561374
7 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25611281
8 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 375
9 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 542
10 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/2560632
11 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/2560820
12 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2560541
13 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2560551
14 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2560619
15 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2560718
16 รายงานการประชุม ครั้ง 10/2559671
17 รายงานการประชุม ครั้ง 9/2559845
18 รายงานการประชุม ครั้ง 8/2559364
19 รายงานการประชุม ครั้ง 7/2559520
20 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2559429
21 รายงานการประชุม ครั้ง 5/2559706
22 รายงานการประชุม ครั้ง 4/2559554
23 รายงานการประชุม ครั้ง 3/2559555
24 รายงานการประชุม ครั้ง 2/2559388
25 รายงานการประชุม ครั้ง 1/2559438
26 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558375
27 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558522
28 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558391
29 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/25585176
30 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2558393
31 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558507
32 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558457
33 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558414
34 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558423
35 รายการประชุม ครั้งที่ 1/2558448
36 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/2557507