ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 8,652 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2565127
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้ง 3/2565329
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้ง 2/2565515
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้ง 1/2565322
5 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2564705
6 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25641,228
7 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2563893
8 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25631,223
9 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2562968
10 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25622,207
11 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25622,330
12 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/25611,868
13 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2561972
14 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ1,325
15 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25613,942
16 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25613,411
17 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 1,340
18 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 1,759
19 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/25602,628
20 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/25602,379
21 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/25601,285
22 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/25601,345
23 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25601,885
24 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25602,211
25 รายงานการประชุม ครั้ง 10/25592,019
26 รายงานการประชุม ครั้ง 9/25592,865
27 รายงานการประชุม ครั้ง 8/25591,124
28 รายงานการประชุม ครั้ง 7/25591,678
29 รายงานการประชุม ครั้ง 6/25592,022
30 รายงานการประชุม ครั้ง 5/25592,144
31 รายงานการประชุม ครั้ง 4/25591,895
32 รายงานการประชุม ครั้ง 3/25592,206
33 รายงานการประชุม ครั้ง 2/25591,109
34 รายงานการประชุม ครั้ง 1/25591,268
35 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/25581,296
36 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/25581,681
37 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/25581,664
38 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/255812,005
39 รายงานการประชุม ครั้ง 6/25581,124
40 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/25581,697
41 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/25581,734
42 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/25581,148
43 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/25581,719
44 รายการประชุม ครั้งที่ 1/25581,178
45 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/25571,556