ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 3232 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/256220
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2562211
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2562504
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2561596
5 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2561314
6 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ307
7 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2561444
8 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25611394
9 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 418
10 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 587
11 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/2560686
12 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/2560896
13 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2560578
14 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2560585
15 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2560677
16 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2560775
17 รายงานการประชุม ครั้ง 10/2559725
18 รายงานการประชุม ครั้ง 9/2559923
19 รายงานการประชุม ครั้ง 8/2559384
20 รายงานการประชุม ครั้ง 7/2559574
21 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2559472
22 รายงานการประชุม ครั้ง 5/2559795
23 รายงานการประชุม ครั้ง 4/2559613
24 รายงานการประชุม ครั้ง 3/2559603
25 รายงานการประชุม ครั้ง 2/2559411
26 รายงานการประชุม ครั้ง 1/2559491
27 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558417
28 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558594
29 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558449
30 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/25588747
31 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2558433
32 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558551
33 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558506
34 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558456
35 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558452
36 รายการประชุม ครั้งที่ 1/2558496
37 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/2557559