ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 8,210 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้ง 3/2565219
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้ง 2/2565431
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้ง 1/2565227
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2564632
5 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25641,038
6 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2563823
7 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25631,156
8 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2562892
9 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25622,127
10 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25622,224
11 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/25611,816
12 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2561926
13 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ1,265
14 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25613,697
15 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25613,307
16 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 1,282
17 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 1,710
18 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/25602,546
19 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/25602,302
20 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/25601,230
21 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/25601,270
22 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25601,794
23 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25602,123
24 รายงานการประชุม ครั้ง 10/25591,924
25 รายงานการประชุม ครั้ง 9/25592,718
26 รายงานการประชุม ครั้ง 8/25591,067
27 รายงานการประชุม ครั้ง 7/25591,617
28 รายงานการประชุม ครั้ง 6/25591,929
29 รายงานการประชุม ครั้ง 5/25592,077
30 รายงานการประชุม ครั้ง 4/25591,836
31 รายงานการประชุม ครั้ง 3/25592,053
32 รายงานการประชุม ครั้ง 2/25591,055
33 รายงานการประชุม ครั้ง 1/25591,220
34 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/25581,237
35 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/25581,586
36 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/25581,594
37 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/255811,918
38 รายงานการประชุม ครั้ง 6/25581,062
39 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/25581,618
40 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/25581,655
41 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/25581,096
42 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/25581,637
43 รายการประชุม ครั้งที่ 1/25581,117
44 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/25571,478