ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
กิจกรรมมุทิตาจิต “ จากวันวานที่พากเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูม...
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
30 ก.ย. 2565
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 “ ศ...
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
26 ส.ค. 2565
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565
โดย ร.ร.วัดนาราเจริญสุข
11 ส.ค. 2565
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบ...
โดย ร.ร.วัดนาราเจริญสุข
27 ก.ค. 2565
โรงเรียนวัดกาญจนรามเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
12 ก.ค. 2565
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
12 ก.ค. 2565
กิจกรรมหิ้วปิ่นโตและกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
โดย ร.ร.วัดนาราเจริญสุข
12 ก.ค. 2565
โรงเรียนวัดกาญจนารามจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนวัดกาญ...
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
08 ก.ค. 2565
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
24 มิ.ย. 2565
โรงเรียนวัดกาญจนารามจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 256...
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
09 มิ.ย. 2565
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี...
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
09 มิ.ย. 2565
กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข ปีการศึกษา 2565
โดย ร.ร.วัดนาราเจริญสุข
09 มิ.ย. 2565
โรงเรียนวัดกาญจนารามมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมเป...
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
04 มิ.ย. 2565
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีกา...
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
31 พ.ค. 2565
กิจกรรม Big Cleaning Day ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25...
โดย ร.ร.วัดอุทยาราม
16 พ.ค. 2565
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จัดการประเมินผลการปฎิบัติงานและนำเสนอ...
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
29 มี.ค. 2565
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจัดกิจกรรมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ให้แก่...
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
25 มี.ค. 2565
โรงเรียนวัดกาญจนารามได้ดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านอ...
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
03 มี.ค. 2565
โรงเรียนวัดกาญจนาราม ได้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนโดยดำเนินการ...
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
02 มี.ค. 2565
โรงเรียนวัดกาญจนารามได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ณ ...
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
25 ก.พ. 2565
โรงเรียนวัดกาญจนารามยินดีต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษ...
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
22 ก.พ. 2565
กิจกรรมการสอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ปร...
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
13 ก.พ. 2565
โรงเรียนวัดกาญจนารามให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอกา...
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
26 ม.ค. 2565
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง เข้ารับการประเมินการเตรียมความพร้อมกา...
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
19 ม.ค. 2565
โรงเรียนวัดกาญจนาราม ดำเนินการเปิดเรียน On-Site วันแรก โดยยึ...
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
18 ม.ค. 2565
มอบของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ แด่คณะกรรมการสถานศึกษาขั...
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
06 ม.ค. 2565
นายจำนงค์ นวลขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างเอง และคณะครู ...
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
28 ธ.ค. 2564
โรงเรียนวัดกาญจนารามเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ON-SITE
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
24 ธ.ค. 2564
โรงเรียนวัดกาญจนารามได้จัดอบรมความรู้แก่ครูและบุคลากรโรงเรีย...
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
20 ธ.ค. 2564
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง มอบเกียรติบัตร กิจกรรมประก...
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
20 ธ.ค. 2564
หน้า 1 / 11 (ทั้งหมด 319 รายการ)
1  2  3  ...  10  11  Next