ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
กิจกรรม Big Cleaning Day ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25...
โดย ร.ร.วัดอุทยาราม
16 พ.ค. 2565
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จัดการประเมินผลการปฎิบัติงานและนำเสนอ...
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
29 มี.ค. 2565
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจัดกิจกรรมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ให้แก่...
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
25 มี.ค. 2565
โรงเรียนวัดกาญจนารามได้ดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านอ...
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
03 มี.ค. 2565
โรงเรียนวัดกาญจนาราม ได้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนโดยดำเนินการ...
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
02 มี.ค. 2565
โรงเรียนวัดกาญจนารามได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ณ ...
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
25 ก.พ. 2565
โรงเรียนวัดกาญจนารามยินดีต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษ...
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
22 ก.พ. 2565
กิจกรรมการสอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ปร...
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
13 ก.พ. 2565
โรงเรียนวัดกาญจนารามให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอกา...
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
26 ม.ค. 2565
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง เข้ารับการประเมินการเตรียมความพร้อมกา...
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
19 ม.ค. 2565
โรงเรียนวัดกาญจนาราม ดำเนินการเปิดเรียน On-Site วันแรก โดยยึ...
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
18 ม.ค. 2565
มอบของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ แด่คณะกรรมการสถานศึกษาขั...
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
06 ม.ค. 2565
นายจำนงค์ นวลขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างเอง และคณะครู ...
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
28 ธ.ค. 2564
โรงเรียนวัดกาญจนารามเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ON-SITE
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
24 ธ.ค. 2564
โรงเรียนวัดกาญจนารามได้จัดอบรมความรู้แก่ครูและบุคลากรโรงเรีย...
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
20 ธ.ค. 2564
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง มอบเกียรติบัตร กิจกรรมประก...
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
20 ธ.ค. 2564
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนผู้ปกคร...
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
08 ธ.ค. 2564
“นิทรรศการ ความรู้และผลงานวิจัย” โรงเรียนวัดกาญจนาราม
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
06 ธ.ค. 2564
กิจกรรมการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ข้...
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
03 ธ.ค. 2564
โรงเรียนวัดกาญจนารามรับการตรวจประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียน ...
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
30 พ.ย. 2564
กิจกรรมการรับใบงานในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON HAND ในช...
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
28 พ.ย. 2564
กิจกรรมการร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาว...
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
19 พ.ย. 2564
กิจกรรมการรับใบงานในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON HAND ใน...
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
02 พ.ย. 2564
ภาพกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
13 ต.ค. 2564
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยก...
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
04 ต.ค. 2564
กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
30 ส.ค. 2564
คณะครูเเละบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดอุทยารามเยี่ยมบ้านนัก...
โดย ร.ร.วัดอุทยาราม
22 มิ.ย. 2564
นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดสุรา...
โดย ร.ร.วัดอุทยาราม
21 ก.พ. 2564
โครงการร่วมใจจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิด ณ วัดอุทยาราม
โดย ร.ร.วัดอุทยาราม
17 ก.พ. 2564
กิจกรรมค่ายวิชาการโรงเรียนบ้านสุชน ประจำปีการศึกษา 2563
โดย ร.ร.บ้านสุชน
05 ก.พ. 2564
หน้า 1 / 11 (ทั้งหมด 305 รายการ)
1  2  3  ...  10  11  Next