ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อกำกับและติดตามการดำเนินงานการบูรณาการด้านการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
โดย ร.ร.วัดอุทยาราม
21 ก.พ. 2564
โครงการร่วมใจจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิด ณ วัดอุทยาราม
โดย ร.ร.วัดอุทยาราม
17 ก.พ. 2564
กิจกรรมค่ายวิชาการโรงเรียนบ้านสุชน ประจำปีการศึกษา 2563
โดย ร.ร.บ้านสุชน
05 ก.พ. 2564
สถานศึกษาต้นแบบ กิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านหัวหมากบน
โดย ร.ร.บ้านหัวหมากบน
21 พ.ย. 2563
ฝึกสมาธิเบื้องต้น
โดย ร.ร.บ้านแหลมหอย
11 พ.ย. 2563
ค่ายยุวชน คนคุณธรรม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านแหลมหอย
โดย ร.ร.บ้านแหลมหอย
11 พ.ย. 2563
โครงการมัคค์น้อย เกาะพลวย ณ ธุดงคสถาน มัคคานุคาวิเวก เกาะพลวย
โดย ร.ร.บ้านเกาะพลวย
10 พ.ย. 2563
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดย ร.ร.วัดประสพ
13 ก.ย. 2563
ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาและกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โดย ร.ร.วัดประสพ
21 ส.ค. 2563
กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนวัดประสพ
โดย ร.ร.วัดประสพ
21 ส.ค. 2563
กิจกรรมสอนน้องซ้ำ ซ้ำทวนให้น้องจำ เพื่อน้องนั้นอ่านเขียนได้
โดย ร.ร.บ้านหัวหมากบน
17 ส.ค. 2563
โครงการ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านหัวหมากบน
โดย ร.ร.บ้านหัวหมากบน
11 ส.ค. 2563
โรงเรียนบ้านกงหนิง ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ร่วมถวายเทียนก่อนวันเข้าพรรษา ปี 2563
โดย ร.ร.บ้านกงหนิง
29 ก.ค. 2563
คณะครู นักเรียน รร.วัดอุทยาราม ถวายเทียนพรรษา
โดย ร.ร.วัดอุทยาราม
23 ก.ค. 2563
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
10 ก.ค. 2563
คณะครู นักเรียน รร.บ้านห้วยเสียด ถวายเทียนพรรษา
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
06 ก.ค. 2563
โรงเรียนบ้านหัวหมากบน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ถวายเทียนพรรษา
โดย ร.ร.บ้านหัวหมากบน
03 ก.ค. 2563
โรงเรียนวัดบ้านใน รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนจาก นายเลอศักดิ์ รัชณาการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และคณะ
โดย ร.ร.วัดบ้านใน
01 ก.ค. 2563
โรงเรียนบ้านหัวหมากบน จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา 1/2562 (เนื่องจากติดช่วงสถานการณ์โรคโคโรน่าโควิด19)
โดย ร.ร.บ้านหัวหมากบน
30 มิ.ย. 2563
โรงเรียนบ้านหัวหมากบน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2563
โดย ร.ร.บ้านหัวหมากบน
30 มิ.ย. 2563
คณะครูโรงเรียนวัดอุทยาราม ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในช่วง COVID-19ร่วมสมทบทุน มอบข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับครอบครัวนักเรียนที่ฐานะยากจน
โดย ร.ร.วัดอุทยาราม
08 มิ.ย. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมดูแลช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านโฉลกหลำในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
07 มิ.ย. 2563
ผู้อำนวยการเเละคณะครูโรงเรียนวัดอุทยาราม เยี่ยมติดตามการเรียนออนไลน์ของนักเรียนทุกระดับชั้น
โดย ร.ร.วัดอุทยาราม
21 พ.ค. 2563
โรงเรียนบ้านหัวหมากบน จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ "เปิดเรือน เยือนบ้านหัวหมากบน HB OPEN HOUSE" ในวันที่ 25 กุมภาาพันธ์ 2563
โดย ร.ร.บ้านหัวหมากบน
27 ก.พ. 2563
นักเรียนและครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด ช่วยงานวัดสวนป่า
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
22 ก.พ. 2563
วันมาฆบูชา โรงเรียนวัดประสพ
โดย ร.ร.วัดประสพ
19 ก.พ. 2563
คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด ร่วมบุญ ผ้าห่มพระธาตุ วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
12 ก.พ. 2563
กิจกรรมวันมาฆบูชาโรงเรียนวัดสมัยคงคา ปี 2563
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
07 ก.พ. 2563
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมอบรมโครงการยุวประมง
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
29 ม.ค. 2563
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำจัดกิจกรรมอบรมโครงการโรงเรียนพลังงานต้นแบบ
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
29 ม.ค. 2563
หน้า 1 / 10 (ทั้งหมด 278 รายการ)
1  2  3  ...  9  10  Next