ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านคลองสระ ร่วมจิตอาสาพัฒนาวัดเขาพนมวัง
โดย ร.ร.บ้านคลองสระ
11 ก.ย. 2562
โรงเรียนบ้านควนนิมิต จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โดย ร.ร.บ้านควนนิมิต
04 ก.ย. 2562
โรงเรียนบ้านควนนิมิต จัดกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ไร้หลุม ไร้บ่อ
โดย ร.ร.บ้านควนนิมิต
04 ก.ย. 2562
โรงเรียนบ้านควนนิมิต จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โดย ร.ร.บ้านควนนิมิต
04 ก.ย. 2562
โรงเรียนบ้านควนนิมิต ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปณาก่อตั้ง สพฐ. ปีที่ ๑๖
โดย ร.ร.บ้านควนนิมิต
04 ก.ย. 2562
โรงเรียนบ้านควนนิมิต จัดกิจกรรม “หล่อเทียนพรรษา” และ “ถวายเทียนพรรษา” เนื่องในวันเข้าพรรษา
โดย ร.ร.บ้านควนนิมิต
04 ก.ย. 2562
สวดมนต์ไหว้พระสุดสัปดาห์
โดย ร.ร.บ้านควนนิมิต
04 ก.ย. 2562
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำร่วมกิจกรรมโครงการ “รักแม่ รักษ์ทะเล”
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
14 ส.ค. 2562
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
14 ส.ค. 2562
ครูนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด ร่วมถวายเทียนพรรษา
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
18 ก.ค. 2562
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด เข้าร่วมกิจกรรมอาสาฬหบูชาวัดสวนป่า
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
16 ก.ค. 2562
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา2562 โรงเรียนบ้านคีรีรอบ
โดย ร.ร.บ้านคีรีรอบ
12 ก.ค. 2562
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและแห่เทียนพรรษา
โดย ร.ร.วัดประสพ
10 ก.ค. 2562
“หิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญในวันพระ”
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
09 ก.ค. 2562
สวดมนต์ไหว้พระ​สุดสัปดาห์​
โดย ร.ร.บ้านทอนหญ้าปล้อง
06 ก.ค. 2562
สวดมนต์​ไหว้พระ​ อบรมคุณธรรม​ สุดสัปดาห์
โดย ร.ร.บ้านทอนหญ้าปล้อง
06 ก.ค. 2562
ร้อยรักสามัคคี วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ.ครบรอบ 16 ปี
โดย ร.ร.วัดประสพ
05 ก.ค. 2562
เครือข่ายเกาะพะงัน จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
05 ก.ค. 2562
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
05 ก.ค. 2562
กิจกรรม “หิ้วปิ่นโตไปวัด”โรงเรียนวัดสมัยคงคา
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
03 ก.ค. 2562
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
03 ก.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
07 มิ.ย. 2562
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
03 มิ.ย. 2562
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
31 พ.ค. 2562
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ (Buddhist Oriented Schools)
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
29 พ.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี อ. ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
โดย ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี
24 พ.ค. 2562
สวดมนต์ประจำสัปดาห์ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
โดย ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี
24 พ.ค. 2562
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสมัยคงคาได้ร่วมกันไปไหว้พระ สวดมนต์และเวียนเทียน
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
23 พ.ค. 2562
ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
22 พ.ค. 2562
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาที่วัดสวนป่า
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
19 พ.ค. 2562
หน้า 2 / 9 (ทั้งหมด 264 รายการ)
Previous  1   2  3  4  ...  8  9  Next