ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
โรงเรียนวัดกาญจนาราม ดำเนินการเปิดเรียน On-Site วันแรก โดยยึ...
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
18 ม.ค. 2565
มอบของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ แด่คณะกรรมการสถานศึกษาขั...
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
06 ม.ค. 2565
นายจำนงค์ นวลขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างเอง และคณะครู ...
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
28 ธ.ค. 2564
โรงเรียนวัดกาญจนารามเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ON-SITE
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
24 ธ.ค. 2564
โรงเรียนวัดกาญจนารามได้จัดอบรมความรู้แก่ครูและบุคลากรโรงเรีย...
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
20 ธ.ค. 2564
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง มอบเกียรติบัตร กิจกรรมประก...
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
20 ธ.ค. 2564
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนผู้ปกคร...
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
08 ธ.ค. 2564
“นิทรรศการ ความรู้และผลงานวิจัย” โรงเรียนวัดกาญจนาราม
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
06 ธ.ค. 2564
กิจกรรมการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ข้...
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
03 ธ.ค. 2564
โรงเรียนวัดกาญจนารามรับการตรวจประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียน ...
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
30 พ.ย. 2564
กิจกรรมการรับใบงานในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON HAND ในช...
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
28 พ.ย. 2564
กิจกรรมการร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาว...
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
19 พ.ย. 2564
กิจกรรมการรับใบงานในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON HAND ใน...
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
02 พ.ย. 2564
ภาพกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
13 ต.ค. 2564
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยก...
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
04 ต.ค. 2564
กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
30 ส.ค. 2564
คณะครูเเละบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดอุทยารามเยี่ยมบ้านนัก...
โดย ร.ร.วัดอุทยาราม
22 มิ.ย. 2564
นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดสุรา...
โดย ร.ร.วัดอุทยาราม
21 ก.พ. 2564
โครงการร่วมใจจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิด ณ วัดอุทยาราม
โดย ร.ร.วัดอุทยาราม
17 ก.พ. 2564
กิจกรรมค่ายวิชาการโรงเรียนบ้านสุชน ประจำปีการศึกษา 2563
โดย ร.ร.บ้านสุชน
05 ก.พ. 2564
สถานศึกษาต้นแบบ กิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 256...
โดย ร.ร.บ้านหัวหมากบน
21 พ.ย. 2563
ฝึกสมาธิเบื้องต้น
โดย ร.ร.บ้านแหลมหอย
11 พ.ย. 2563
ค่ายยุวชน คนคุณธรรม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านแหลมหอย
โดย ร.ร.บ้านแหลมหอย
11 พ.ย. 2563
โครงการมัคค์น้อย เกาะพลวย ณ ธุดงคสถาน มัคคานุคาวิเวก เกาะพลว...
โดย ร.ร.บ้านเกาะพลวย
10 พ.ย. 2563
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็...
โดย ร.ร.วัดประสพ
13 ก.ย. 2563
ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรร...
โดย ร.ร.วัดประสพ
21 ส.ค. 2563
กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนวัดประสพ
โดย ร.ร.วัดประสพ
21 ส.ค. 2563
กิจกรรมสอนน้องซ้ำ ซ้ำทวนให้น้องจำ เพื่อน้องนั้นอ่านเขียนได้
โดย ร.ร.บ้านหัวหมากบน
17 ส.ค. 2563
โครงการ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านหัวหมากบน
โดย ร.ร.บ้านหัวหมากบน
11 ส.ค. 2563
โรงเรียนบ้านกงหนิง ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ร่วมถวายเทียนก่อนวันเ...
โดย ร.ร.บ้านกงหนิง
29 ก.ค. 2563
หน้า 2 / 11 (ทั้งหมด 325 รายการ)
Previous  1   2  3  4  ...  10  11  Next