ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวั...
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
14 ส.ค. 2562
ครูนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด ร่วมถวายเทียนพรรษา
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
18 ก.ค. 2562
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด เข้าร่วมกิจกรรมอาสาฬหบูชาวัดสวนป่า
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
16 ก.ค. 2562
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา2562 โรงเรียนบ้านคีรีรอบ
โดย ร.ร.บ้านคีรีรอบ
12 ก.ค. 2562
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและแห่เทียนพรรษา
โดย ร.ร.วัดประสพ
10 ก.ค. 2562
“หิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญในวันพระ”
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
09 ก.ค. 2562
สวดมนต์ไหว้พระ​สุดสัปดาห์​
โดย ร.ร.บ้านทอนหญ้าปล้อง
06 ก.ค. 2562
สวดมนต์​ไหว้พระ​ อบรมคุณธรรม​ สุดสัปดาห์
โดย ร.ร.บ้านทอนหญ้าปล้อง
06 ก.ค. 2562
ร้อยรักสามัคคี วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ.ครบรอบ 16 ปี
โดย ร.ร.วัดประสพ
05 ก.ค. 2562
เครือข่ายเกาะพะงัน จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการ...
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
05 ก.ค. 2562
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนาส...
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
05 ก.ค. 2562
กิจกรรม “หิ้วปิ่นโตไปวัด”โรงเรียนวัดสมัยคงคา
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
03 ก.ค. 2562
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
03 ก.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
07 มิ.ย. 2562
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ...
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
03 มิ.ย. 2562
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
31 พ.ค. 2562
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ (Buddhis...
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
29 พ.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่ส...
โดย ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี
24 พ.ค. 2562
สวดมนต์ประจำสัปดาห์ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี อ.ดอนสัก จ.สุรา...
โดย ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี
24 พ.ค. 2562
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสมัยคงคาได้ร่วมกันไปไห...
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
23 พ.ค. 2562
ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
22 พ.ค. 2562
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาที่วัดสวนป่...
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
19 พ.ค. 2562
นักเรียนโรงเรียนบ้านโฉลกหลำร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวัน...
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
17 พ.ค. 2562
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด เข้าร่วมรดน้ำผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
12 เม.ย. 2562
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
21 ก.พ. 2562
โครงงานคุณธรรม ปิ่นโตบุญ โรงเรียนบ้านกงหนิง
โดย ร.ร.บ้านกงหนิง
15 ก.พ. 2562
มอบสิ่งของบริจาค
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
21 ม.ค. 2562
ค่ายยุวชนคนคุณธรรม โรงเรียนบ้านคลองสระ
โดย ร.ร.บ้านคลองสระ
13 ม.ค. 2562
โรงเรียนบ้านคลองสระร่วมถวายเทียนพรรษา
โดย ร.ร.บ้านคลองสระ
13 ม.ค. 2562
โรงเรียนบ้านคลองสระต้อนรับพระธุดงค์เพื่อร่วมกิจกรรมเผยแผ่พุท...
โดย ร.ร.บ้านคลองสระ
13 ม.ค. 2562
หน้า 3 / 10 (ทั้งหมด 286 รายการ)
Previous  1  2   3  4  5  ...  9  10  Next