ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
นักเรียนโรงเรียนบ้านโฉลกหลำร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
17 พ.ค. 2562
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด เข้าร่วมรดน้ำผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
12 เม.ย. 2562
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
21 ก.พ. 2562
โครงงานคุณธรรม ปิ่นโตบุญ โรงเรียนบ้านกงหนิง
โดย ร.ร.บ้านกงหนิง
15 ก.พ. 2562
มอบสิ่งของบริจาค
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
21 ม.ค. 2562
ค่ายยุวชนคนคุณธรรม โรงเรียนบ้านคลองสระ
โดย ร.ร.บ้านคลองสระ
13 ม.ค. 2562
โรงเรียนบ้านคลองสระร่วมถวายเทียนพรรษา
โดย ร.ร.บ้านคลองสระ
13 ม.ค. 2562
โรงเรียนบ้านคลองสระต้อนรับพระธุดงค์เพื่อร่วมกิจกรรมเผยแผ่พุทธศาสนา
โดย ร.ร.บ้านคลองสระ
13 ม.ค. 2562
สวดมนต์ ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร
โดย ร.ร.บ้านทอนหญ้าปล้อง
11 ม.ค. 2562
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต้) ผลการแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านควนราชา ชนะเลิศอันดับที่ 1
โดย ร.ร.บ้านควนราชา
09 ม.ค. 2562
มอบสิ่งของบริจาค
โดย ร.ร.วัดนทีวัฒนาราม
07 ม.ค. 2562
มอบสิ่งของบริจาค
โดย ร.ร.วัดนทีวัฒนาราม
07 ม.ค. 2562
ค่ายคุณธรรม
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
03 ม.ค. 2562
กิจกรรมมีจิตอาสา ร่วมด้วย ช่วยพัฒนา
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
03 ม.ค. 2562
กิจกรรมขยะในมือท่าน ลงถังเถอะค่ะ
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
03 ม.ค. 2562
กิจกรรมงานปีใหม่ 2562 โรงเรียนบ้านควนราชา
โดย ร.ร.บ้านควนราชา
28 ธ.ค. 2561
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านควนราชาได้ร่วมกันพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน
โดย ร.ร.บ้านควนราชา
25 ธ.ค. 2561
ชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอดอนสัก มอบทุนการศึกษา
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
23 ธ.ค. 2561
การเข้าค่ายคุณธรรมเครือข่ายโรงเรียนท่าทองอุแท
โดย ร.ร.วัดประสพ
22 ธ.ค. 2561
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ ร่วมกันปลูกต้นข้าวโพดเพื่อบำรุงทรัพยากรดินเนื่องในวันดินโลก
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
07 ธ.ค. 2561
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
07 ธ.ค. 2561
กิจกรรมสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ในวันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีจอ ของโรงเรียนวัดปากคู
โดย ร.ร.วัดปากคู
07 ธ.ค. 2561
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สอบนักธรรมชั้นตรี โท และเอก 29/11/2561
โดย ร.ร.วัดปากคู
29 พ.ย. 2561
สอบธรรมศึกษาสนามโรงเรียนวัดภูเขาทอง
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
29 พ.ย. 2561
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน​ โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
21 พ.ย. 2561
ค่ายยุวชนคนคุณธรรมโรงเรียนบ้านบางใหญ่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โดย ร.ร.บ้านบางใหญ่
16 พ.ย. 2561
โรงเรียนวัดกาญจนาราม ครูและนักเรียนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะ และกวาดลานวัด ณ วัดกาญจนาราม
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
16 พ.ย. 2561
กิจกรรม "คัดแยกขยะต้นทาง สู่ปลายทางที่ยั่งยืน"
โดย ร.ร.วัดบุณฑริการาม
15 พ.ย. 2561
ชวนน้องหิ้วปิ่นโตเข้าวัด
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
08 พ.ย. 2561
นายอำเภอเกาะสมุยลงพื้นที่เยี่ยมเยือนโรงเรียนวัดบุณฑริการาม และสถานีแปรสภาพขยะเปียกเป็นปุ๋ยอินทรีย์
โดย ร.ร.วัดบุณฑริการาม
07 พ.ย. 2561
หน้า 3 / 9 (ทั้งหมด 264 รายการ)
Previous  1  2   3  4  5  ...  8  9  Next