ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินี...
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
02 มิ.ย. 2566
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
31 พ.ค. 2566
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566...
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
21 พ.ค. 2566
กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและทดสอบวิชาพิเศษ โรงเรียนวัดกาญจนาร...
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
16 มี.ค. 2566
โรงเรียนวัดกาญจนารามจัดกิจกรรมตลาดวิชาการ สู่การเรียนรู้แบบบ...
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
10 มี.ค. 2566
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและตลาดนัดโรงเรียน NS Open House ปีการ...
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
10 มี.ค. 2566
กิจกรรมค่ายอนุบาลสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั...
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
07 มี.ค. 2566
โครงการเสริมพลังครอบครัวเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด ณ ใจดีฟาร์ม...
โดย ร.ร.วัดนทีวัฒนาราม
28 ก.พ. 2566
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ทางโรงเรียนวัดนทีวัฒนารามได้ไปร่วม...
โดย ร.ร.วัดนทีวัฒนาราม
23 ก.พ. 2566
กิจกรรมมุทิตาจิต “ จากวันวานที่พากเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูม...
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
30 ก.ย. 2565
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 “ ศ...
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
26 ส.ค. 2565
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565
โดย ร.ร.วัดนาราเจริญสุข
11 ส.ค. 2565
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบ...
โดย ร.ร.วัดนาราเจริญสุข
27 ก.ค. 2565
โรงเรียนวัดกาญจนรามเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
12 ก.ค. 2565
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
12 ก.ค. 2565
กิจกรรมหิ้วปิ่นโตและกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
โดย ร.ร.วัดนาราเจริญสุข
12 ก.ค. 2565
โรงเรียนวัดกาญจนารามจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนวัดกาญ...
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
08 ก.ค. 2565
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
24 มิ.ย. 2565
โรงเรียนวัดกาญจนารามจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 256...
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
09 มิ.ย. 2565
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี...
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
09 มิ.ย. 2565
กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข ปีการศึกษา 2565
โดย ร.ร.วัดนาราเจริญสุข
09 มิ.ย. 2565
โรงเรียนวัดกาญจนารามมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมเป...
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
04 มิ.ย. 2565
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีกา...
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
31 พ.ค. 2565
กิจกรรม Big Cleaning Day ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25...
โดย ร.ร.วัดอุทยาราม
16 พ.ค. 2565
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จัดการประเมินผลการปฎิบัติงานและนำเสนอ...
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
29 มี.ค. 2565
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจัดกิจกรรมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ให้แก่...
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
25 มี.ค. 2565
โรงเรียนวัดกาญจนารามได้ดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านอ...
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
03 มี.ค. 2565
โรงเรียนวัดกาญจนาราม ได้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนโดยดำเนินการ...
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
02 มี.ค. 2565
โรงเรียนวัดกาญจนารามได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ณ ...
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
25 ก.พ. 2565
โรงเรียนวัดกาญจนารามยินดีต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษ...
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
22 ก.พ. 2565
หน้า 1 / 11 (ทั้งหมด 327 รายการ)
1  2  3  ...  10  11  Next