ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2567
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
- การติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เชิงประจักษ์)
17
18
19
- ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรฯ
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | มิ.ย. 67 | พ.ค. 67 | เม.ย. 67 | มี.ค. 67 | ก.พ. 67 | ม.ค. 67 | ธ.ค. 66 | พ.ย. 66 | ต.ค. 66 | ก.ย. 66 | ส.ค. 66 | ก.ค. 66