ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 ส.ค. 2564
อบรมพัฒนาเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจร...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
03 ส.ค. 2564
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันป...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
03 ส.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
02 ส.ค. 2564
ร่วมรับฟังการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 ก.ค. 2564
ประชุมการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQ...
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
22 ก.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธร...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
19 ก.ค. 2564
ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดี ตามโครงการพัฒนาสำนักงานเ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
16 ก.ค. 2564
เยี่ยมครอบครัวนักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและมอบเงินจากกองทุ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
15 ก.ค. 2564
ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่เด็กชายณัฐพร เขียวบุญจันทร์...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
14 ก.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 ก.ค. 2564
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 ก.ค. 2564
ประชุมเทคนิคการจัดทำแนวทางและเขียนรายงาน Best Practice
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
08 ก.ค. 2564
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการตอบแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
07 ก.ค. 2564
ประชุมสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมดำเนินงานตามประเด...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
07 ก.ค. 2564
ร่วมตรวจสอบสถานที่โรงแรมที่ยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมในพ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
06 ก.ค. 2564
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
06 ก.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
05 ก.ค. 2564
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
04 ก.ค. 2564
ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวมาลิสา แช่มนุ้ย ที่โอนย้ายมาดำรงต...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
02 ก.ค. 2564
ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่เด็กชายศิรวิชญ์ ช่วงโชติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
28 มิ.ย. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
28 มิ.ย. 2564
ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขอ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
24 มิ.ย. 2564
ประชุมคณะกรรมการการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
23 มิ.ย. 2564
ให้การต้อนรับนายวัลลพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
23 มิ.ย. 2564
ประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
23 มิ.ย. 2564
นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัย คุณพ่อถ้วน บุ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
22 มิ.ย. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
21 มิ.ย. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
14 มิ.ย. 2564
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
11 มิ.ย. 2564
หน้า 2 / 32 (ทั้งหมด 951 รายการ)
Previous  1   2  3  4  ...  31  32  Next