ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ประชุมคณะทำงานวัดและประเมินผลข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2564
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
28 ก.พ. 2565
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
28 ก.พ. 2565
ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการรวมพลั...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 ก.พ. 2565
เยี่ยมครอบครัวนักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและมอบเงินจากกองทุ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
23 ก.พ. 2565
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
21 ก.พ. 2565
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดโครงการ “Surat1 ร่วมใจ รักษ์สิ่งแว...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
18 ก.พ. 2565
ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันม...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
16 ก.พ. 2565
โครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
15 ก.พ. 2565
เยี่ยมครอบครัวนักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและมอบเงินจากกองทุ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
15 ก.พ. 2565
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
14 ก.พ. 2565
ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารกา...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
11 ก.พ. 2565
ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับร...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
10 ก.พ. 2565
ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดี ตามโครงการพัฒนาสำนักงานเ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
10 ก.พ. 2565
ให้การต้อนรับนางลำใย สนั่นรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรม...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 ก.พ. 2565
ประชุมคณะทำงานคัดเลือกข้อสอบและจัดทำต้นฉบับข้อสอบปลายปี ปีกา...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
07 ก.พ. 2565
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
06 ก.พ. 2565
นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่คุณแม่มารีอ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
04 ก.พ. 2565
ประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
04 ก.พ. 2565
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่ง...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
03 ก.พ. 2565
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่ง...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 ก.พ. 2565
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
31 ม.ค. 2565
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
24 ม.ค. 2565
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
17 ม.ค. 2565
ร่วมงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 66 พ.ศ.2566 พ.ศ.2565 หน่วย...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
16 ม.ค. 2565
พิธีมอบทุนการศึกษากองทุนทักษิณ นิวยอร์ค ประจำปีการศึกษา 2564
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
10 ม.ค. 2565
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการป้องกัน...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 ธ.ค. 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติกา...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
27 ธ.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
27 ธ.ค. 2564
รับรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางก...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
24 ธ.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรม 5ส ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
24 ธ.ค. 2564
หน้า 2 / 35 (ทั้งหมด 1036 รายการ)
Previous  1   2  3  4  ...  34  35  Next