ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
18 พ.ค. 2566
กิจกรรมส่งเสริมความดี “5ส ร่วมใจ สร้างวินัยองค์กร”
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
15 พ.ค. 2566
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมความดี “สานพลัง สรร...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
15 พ.ค. 2566
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาสม...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 พ.ค. 2566
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 พ.ค. 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 พ.ค. 2566
วางพวงหรีดร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแด่ คุณแม่ปลอบใจ พรห...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
11 พ.ค. 2566
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานระดับส...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
11 พ.ค. 2566
ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 พ.ค. 2566
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสัญจร จุดที่ 1 อำเภอเ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
08 พ.ค. 2566
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมความดี “สานพลัง สรร...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
08 พ.ค. 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
07 พ.ค. 2566
ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ค...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
04 พ.ค. 2566
ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรร...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
03 พ.ค. 2566
กิจกรรมส่งเสริมความดี “สานพลัง สรรสร้างงาน”
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 พ.ค. 2566
ประชุม นิเทศ ติดตามและประเมินผล โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์ ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
27 เม.ย. 2566
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Li...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
27 เม.ย. 2566
ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 เม.ย. 2566
ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวพิมพ์ศิลป์ แก้วมีศรี
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 เม.ย. 2566
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมความดี “สานพลัง สรร...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
24 เม.ย. 2566
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดับเพลิงชั้นต้น และหลักสูตรฝึกซ้อม...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
21 เม.ย. 2566
ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
20 เม.ย. 2566
ประชุมชี้แจงการคัดเลือกครูเพื่อเป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
18 เม.ย. 2566
ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 เม.ย. 2566
ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึก...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
10 เม.ย. 2566
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมความดี “สานพลัง สรร...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
10 เม.ย. 2566
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลงาน เพื่อขอรับตราพระราชทา...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
07 เม.ย. 2566
ประชุมสมาชิกสามัญประจำปี 2565 สวัสดิการข้าราชการเกี่ยวกับการ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
07 เม.ย. 2566
ประชุมทบทวนการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ....
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
05 เม.ย. 2566
ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ คร...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
05 เม.ย. 2566
หน้า 2 / 44 (ทั้งหมด 1315 รายการ)
Previous  1   2  3  4  ...  43  44  Next