ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ประจำ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
22 ส.ค. 2565
รับรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางก...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
22 ส.ค. 2565
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
20 ส.ค. 2565
ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดี ตามโครงการพัฒนาสำนักงานเขตพื...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
19 ส.ค. 2565
ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวประภัสสร โยธารักษ์ ที่โอนมาสังกัด...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
18 ส.ค. 2565
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
15 ส.ค. 2565
จัดกิจกรรม 5ส ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 และกิจกรรมเฝ้าระวังป้อ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
11 ส.ค. 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติในหัวข้อ “การสร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
08 ส.ค. 2565
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ รายการถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระบรม...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
03 ส.ค. 2565
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้ง...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
03 ส.ค. 2565
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขยายผลการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
02 ส.ค. 2565
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 ส.ค. 2565
ร่วมโครงการวิถีพุทธ วิถีชุมชน 1 วัด 1 คลังอาหาร 1 คลังยา เขต...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
31 ก.ค. 2565
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการทำความดี สร้างจิตสำน...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
26 ก.ค. 2565
วางพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแด่นายณัฐพล ขั...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 ก.ค. 2565
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 ก.ค. 2565
กิจกรรมส่งเสริมความดี “ร่วมรักสามัคคี เสริมสร้างคุณธรรม ทำบุ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
22 ก.ค. 2565
ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดี ตามโครงการพัฒนาสำนักงานเ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
20 ก.ค. 2565
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
18 ก.ค. 2565
วางพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแด่คุณพ่อสมใจ ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
17 ก.ค. 2565
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
11 ก.ค. 2565
ประชุมคณะกรรมการลดการใช้พลังงานของหน่วยงาน
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
08 ก.ค. 2565
จัดกิจกรรมส่งเสริมความดี
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
07 ก.ค. 2565
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
07 ก.ค. 2565
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ รายการถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
07 ก.ค. 2565
นำเสนอผลงานส่งเสริมคุณธรรมในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรร...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
05 ก.ค. 2565
ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามมาตรการและกลไกระบบการปฏิบัติงานแ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 ก.ค. 2565
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถา...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 ก.ค. 2565
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 มิ.ย. 2565
ร่วมต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
29 มิ.ย. 2565
หน้า 2 / 38 (ทั้งหมด 1117 รายการ)
Previous  1   2  3  4  ...  37  38  Next