ภาพกิจกรรมของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ผ่าน App Google Meet
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
23 มิ.ย. 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
22 มิ.ย. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
22 มิ.ย. 2563
ประชุมทางไกล ชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
19 มิ.ย. 2563
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ประจำปีงบประมาณ 2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
18 มิ.ย. 2563
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่หนู รอดดำ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
15 มิ.ย. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
15 มิ.ย. 2563
ร่วมแสดงความเสียใจและเคารพศพมารดาผู้บริหารสถานศึกษา
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
12 มิ.ย. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
08 มิ.ย. 2563
ประชุมวางแผนพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
04 มิ.ย. 2563
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
03 มิ.ย. 2563
รับรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 6 ราย โดยใช้บัญชี ศธจ.ยะลา
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
01 มิ.ย. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
01 มิ.ย. 2563
บุคลากรทางการศึกษาโอนไปต่างสังกัด 1 ราย
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
29 พ.ค. 2563
รับรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 16 ราย
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
29 พ.ค. 2563
เคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่นายสุชาติ เหล่ากอ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 พ.ค. 2563
รับรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 9 ราย
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 พ.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน เตรียมดำเนินการ และจัดทำข้อมูลเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 พ.ค. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 พ.ค. 2563
ประชุมชี้แจงนโยบายในการจัดทำระบบ web-based Training
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
20 พ.ค. 2563
ประชุมสื่อสารทิศทางการพัฒนาองค์การของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
18 พ.ค. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
18 พ.ค. 2563
ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
15 พ.ค. 2563
ประชุมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
14 พ.ค. 2563
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
13 พ.ค. 2563
เยี่ยมครอบครัวนักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและมอบเงินจากกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน เนื่องจากบ้านพักอาศัยโดนพายุงวงช้างเสียหายทั้งหลัง
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 พ.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (ต้นแบบ) ประจำปี 2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 พ.ค. 2563
ครูผู้ช่วยรายงานตัว 8 ราย
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
01 พ.ค. 2563
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 เม.ย. 2563
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน เตรียมดำเนินการ และจัดทำข้อมูลรายงานตามตัวบ่งชี้ เพื่อรับการประเมินตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
20 เม.ย. 2563
หน้า 2 / 25 (ทั้งหมด 744 รายการ)
Previous  1   2  3  4  ...  24  25  Next