ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
17 ม.ค. 2565
ร่วมงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 66 พ.ศ.2566 พ.ศ.2565 หน่วย...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
16 ม.ค. 2565
พิธีมอบทุนการศึกษากองทุนทักษิณ นิวยอร์ค ประจำปีการศึกษา 2564
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
10 ม.ค. 2565
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการป้องกัน...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 ธ.ค. 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติกา...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
27 ธ.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
27 ธ.ค. 2564
รับรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางก...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
24 ธ.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรม 5ส ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
24 ธ.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
17 ธ.ค. 2564
ประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
16 ธ.ค. 2564
ร่วมให้การต้อนรับนายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
14 ธ.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 ธ.ค. 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ข...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
05 ธ.ค. 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
04 ธ.ค. 2564
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่หั้ว พรมด้วง
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
03 ธ.ค. 2564
กิจกรรมส่งเสริมความดี “ร่วมรักสามัคคี เสริมสร้างคุณธรรม ทำบุ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
03 ธ.ค. 2564
นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่ คุณแม่หั้ว ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
02 ธ.ค. 2564
ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวพชรกมล สมทบ ที่ได้รับการบรรจุและแ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 ธ.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
29 พ.ย. 2564
พิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่ง...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 พ.ย. 2564
ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางว...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
24 พ.ย. 2564
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
23 พ.ย. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
22 พ.ย. 2564
ประชุมเตรียมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ....
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
16 พ.ย. 2564
นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่ นายสุธร ชอ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
15 พ.ย. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
15 พ.ย. 2564
ประชุมชี้แจง แนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 พ.ย. 2564
กิจกรรมส่งเสริมความดี “จิตอาสา พัฒนา สานสามัคคี” ปี 2564 ครั...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
11 พ.ย. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
08 พ.ย. 2564
พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 พ.ย. 2564
หน้า 1 / 33 (ทั้งหมด 984 รายการ)
1  2  3  ...  32  33  Next