ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการแข่งขันเปตองเครือข่ายสัมพันธ์
ข้อมูลโดย : นายจักรพงศ์
จำนวนผู้เข้าชม : 112 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 12 มิ.ย. 2567

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการแข่งขันเปตองเครือข่ายสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1ห้องประชุมมนินทร์ – ชูศรี ปัจจักขะภัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1