ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการส...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
10 มิ.ย. 2564
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้ง...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 มิ.ย. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรม 5ส ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
08 มิ.ย. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
07 มิ.ย. 2564
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
04 มิ.ย. 2564
ดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
04 มิ.ย. 2564
ประชุมทางไกลเพื่อรับฟังนโยบายการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
19 พ.ค. 2564
ร่วมแสดงความยินดีกับนายสุรชัย ช่วยเกิด เนื่องในโอกาสไปดำรงต...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 เม.ย. 2564
ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 เม.ย. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร ร่วมส...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 เม.ย. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
05 เม.ย. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนการพัฒนาส...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
02 เม.ย. 2564
ร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
31 มี.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
29 มี.ค. 2564
ร่วมพิธีสมโภชผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ เนื่องในงาน “แห่ผ้าห่ม...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
26 มี.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
22 มี.ค. 2564
กิจกรรมส่งเสริมความดี “จิตอาสา พัฒนา สานสามัคคี” ครั้งที่ 2
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
19 มี.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
15 มี.ค. 2564
รับชมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรกา...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
11 มี.ค. 2564
โครงการประชุมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
10 มี.ค. 2564
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
08 มี.ค. 2564
ตรวจสุขภาพประจำปี 2564
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
05 มี.ค. 2564
การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหา...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
03 มี.ค. 2564
การศึกษาสภาพปัจจุบันและความเหมาะสมในการบริหารและการจัดการศึก...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
02 มี.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 มี.ค. 2564
ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศก...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
26 ก.พ. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
22 ก.พ. 2564
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณครูรัชนี รัตนพันธ์
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
19 ก.พ. 2564
ร่วมให้การต้อนรับ นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
16 ก.พ. 2564
นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัย คุณครูรัชนี ร...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
16 ก.พ. 2564
หน้า 3 / 32 (ทั้งหมด 951 รายการ)
Previous  1  2   3  4  5  ...  31  32  Next