ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ประชุมชี้แจง แนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 พ.ย. 2564
กิจกรรมส่งเสริมความดี “จิตอาสา พัฒนา สานสามัคคี” ปี 2564 ครั...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
11 พ.ย. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
08 พ.ย. 2564
พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 พ.ย. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 พ.ย. 2564
รับรายงานตัวครูผู้ช่วยตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
29 ต.ค. 2564
นักศึกษาปริญญาโทฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
29 ต.ค. 2564
ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงในการพัฒ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 ต.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 ต.ค. 2564
ร่วมพิธีชักพุ่มผ้าป่าในสำนักงาน
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
22 ต.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
18 ต.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
11 ต.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
04 ต.ค. 2564
พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 ต.ค. 2564
พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 ต.ค. 2564
พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 ต.ค. 2564
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในเนื่องในวันพระร...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
28 ก.ย. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
27 ก.ย. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
20 ก.ย. 2564
พิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
18 ก.ย. 2564
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
17 ก.ย. 2564
โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
15 ก.ย. 2564
นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่ นางนงลักษณ์...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
15 ก.ย. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
13 ก.ย. 2564
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
10 ก.ย. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
06 ก.ย. 2564
นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่ นายศักย์ระ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 ก.ย. 2564
พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ นายศักย์ระพี ชัยรัตน์
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
31 ส.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 ส.ค. 2564
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
23 ส.ค. 2564
หน้า 5 / 36 (ทั้งหมด 1078 รายการ)
Previous  1  2  ...  3  4   5  6  7  ...  35  36  Next