ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
องค์กรคุณธรรม » ภาพกิจกรรมองค์กรคุณธรรม » วมกิจกรรมชักพุ่มผ้าป่า ในงานประเพณีชักพระ - ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2565
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1038 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 11 ต.ค. 2565

 วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นำคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมกิจกรรมชักพุ่มผ้าป่า ในงานประเพณีชักพระ - ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2565 เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงามของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1