ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
องค์กรคุณธรรม » ภาพกิจกรรมองค์กรคุณธรรม » กิจกรรม “ทำความดี สร้างจิตสำนึกสาธารณะ ปี 4”
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1078 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 11 ส.ค. 2564

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นายจุติพร ขาวมะลิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรม “ทำความดี สร้างจิตสำนึกสาธารณะ ปี 4” ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการทำความดี สร้างจิตสำนึกสาธารณะ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต และสร้างจิตสำนึกสาธารณะ รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นบุคลากรในสำนักงานฯ ทุกคน