ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
องค์กรคุณธรรม » ภาพกิจกรรมองค์กรคุณธรรม » สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 824 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 11 เม.ย. 2565

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ บริเวณลานหน้าห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และหลังจากนั้น ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ได้พบปะพูดคุยในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบ และหลังจากนั้นได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายชูศักดิ์ แก้วนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 และได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นางสาวเหมือนฝัน ทองจีบ พนักงานธุรการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และ 2. นางสาวสุพจนีย์ คงไกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน