ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
องค์กรคุณธรรม » ภาพกิจกรรมองค์กรคุณธรรม » สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1404 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 02 มี.ค. 2563

วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เข้าแถวเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ บริเวณลานหน้าห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นายเลอศักดิ์ รัชณาการ 2. นางสาวสุภัคกมล ชินวงศ์ และศึกษานิเทศก์ จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1. นางสาวโสภิตา ปลอดภัย 2. นางสาวภัทรภร อินทร์ยิ้ม 3. นางสาววิมล แก้วประภาส 4. นางกนกกานต์ ลบลาย ที่ได้มาดำรงตำแหน่งในสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และแสดงความยินดีกับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 2 ราย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และหลังจากนั้น ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วยได้พบปะพูดคุยกับบุคลากรในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบและนำไปสู่การปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป