ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
องค์กรคุณธรรม » ภาพกิจกรรมองค์กรคุณธรรม » เยี่ยมครอบครัวนักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและมอบเงินจากกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน เนื่องจากบ้านพักอาศัยโดนไฟไหม้ทั้งหลัง
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1131 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 มี.ค. 2563

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางสาวสุภัคกมล ชินวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และคณะไปเยี่ยมครอบครัวนักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและมอบเงินจากกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน จำนวน 6,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวของนักเรียนโรงเรียนบ้านไสขาม จำนวน 3 ราย ดังนี้ เด็กชายชาติโยดม ช่วยเกิด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงพัฒนรี ช่วยเกิด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเด็กชายพีรวัตถ์ ช่วยเกิด นักเรียนชั้นอนุบาล 3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรทำให้บ้านพักอาศัยโดนไฟไหม้เสียหายทั้งหลังและอุปกรณ์การเรียนเสียหายทั้งหมด เหตุเกิดบ้านเลขที่ 11/98 หมู่ที่ 11 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมนี้ นายสิรวิชญ์ ทองปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านไสขามได้มอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น จำนวน 3,000 บาท พร้อมเครื่องบริโภคและอุปโภคและนำนักเรียนไปเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา บัญชีกรุงไทย สาขากาญจนดิษฐ์ บัญชีเลขที่ 679-1-16856-0 ชื่อบัญชี เงินช่วยเหลือ นร.บ้านประสบอัคคีภัย