ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
องค์กรคุณธรรม » ภาพกิจกรรมองค์กรคุณธรรม » กิจกรรมส่งเสริมความดี “ร่วมรักสามัคคี เสริมสร้างคุณธรรม ทำบุญ ตักบาตร”
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 818 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 10 ส.ค. 2564

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตักบาตรอาหารคาว หวาน และอาหารแห้ง โดยดำเนินการภายใต้กิจกรรมส่งเสริมความดี “ร่วมรักสามัคคี เสริมสร้างคุณธรรม ทำบุญ ตักบาตร” ณ บริเวณลานหน้าห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ทั้งนี้ กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าวขึ้น มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้ทุกคนที่ร่วมกิจกรรมมีความรัก ความสามัคคี และความมีวินัย 2. เพื่อให้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักในการทำความดี ด้วยการทำบุญตักบาตรร่วมกัน 3. เพื่อขัดเกลาจิตใจให้ร่วมกันทำความดี เพื่อให้เกิดการคิดดี พูดดี และทำดี