ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
องค์กรคุณธรรม » ภาพกิจกรรมองค์กรคุณธรรม » กิจกรรมส่งเสริมความดี “จิตอาสา พัฒนา สานสามัคคี” ปี 2564 ครั้งที่ 2
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 901 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 11 พ.ย. 2564

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกิจกรรมส่งเสริมความดี “จิตอาสา พัฒนา สานสามัคคี” ปี 2564 ครั้งที่ 2 “บำเพ็ญสาธารณประโยชน์” โดยดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1