ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชา “การบันเทิงในกองลูกเสือ”
ข้อมูลโดย : นายจักรพงศ์
จำนวนผู้เข้าชม : 112 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 19 เม.ย. 2567

วันที่ 19 เมษายน 2567 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชา การบันเทิงในกองลูกเสือระหว่างวันที่ 19 – 22 เมษายน 2567 โดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกับสโมสรลูกเสือตาปี - พุมดวง ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดตรณาราม