ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » แชร์ประสบการณ์ให้กับนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพายัพ
ข้อมูลโดย : นายจักรพงศ์
จำนวนผู้เข้าชม : 96 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 19 เม.ย. 2567

วันที่ 19 เมษายน 2567 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พบปะและแชร์ประสบการณ์ให้กับนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพายัพ  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 6 คน ณ ห้องประชุมมนินทร์ - ชูศรี ปัจจักขะภัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1