ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
องค์กรคุณธรรม » ภาพกิจกรรมองค์กรคุณธรรม » ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 2142 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 14 ก.ค. 2560

                         ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ในโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ ซึงกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ของชาติ โดยให้มีการปลูกต้นไม้ทั้งประเทศ ๙๙๙,๙๘๙ ต้น ส่วนกลางปลูกจำนวน ๕,๐๘๙ ต้น และส่วนภูมิภาคปลูกจังหวัดละประมาณ ๑๓,๒๖๕ ต้น