ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
องค์กรคุณธรรม » ภาพกิจกรรมองค์กรคุณธรรม » สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรม 5ส ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2)
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1167 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 ธ.ค. 2563

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นายจุติพร ขาวมะลิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นำคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดกิจกรรม 5ส ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) และกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยจัดกิจกรรมบริเวณพื้นที่ภายนอกอาคาร และพื้นที่ภายในอาคารในความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ได้บูรณาการกิจกรรมสอดคล้องกับการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ใช้คุณธรรมหลัก “รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย” ภายใต้ชื่อกิจกรรมส่งเสริมความดี “5 ส ร่วมใจ สร้างวินัยองค์กร”