ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
องค์กรคุณธรรม » ภาพกิจกรรมองค์กรคุณธรรม » กิจกรรมส่งเสริมความดี "วิถีพอเพียง" และกิจกรรม "ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะ" (ธนาคารขยะ)
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 661 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 มี.ค. 2565

วันที่ 18 มีนาคม 2565 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นายจุติพร  ขาวมะลิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นำบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดี ตามโครงการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ “วิถีพอเพียง” ครั้งที่ 2/2565 ณ แปลงปลูกผัก หลังอาคาร 2  และกิจกรรมส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะ (ธนาคารขยะ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 “ขยะไม่ไร้ค่า มูลค่าเท่ากับไข่” ณ ธนาคารขยะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1