ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
องค์กรคุณธรรม » ภาพกิจกรรมองค์กรคุณธรรม » กิจกรรมทำความดี สร้างจิตสำนึกสาธารณะ (ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการทำความดี สร้างจิตสำนึกสาธารณะ)
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1508 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 14 ส.ค. 2563

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นายเลอศักดิ์ รัชณาการ และนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอดอนสัก ร่วมทำกิจกรรมทำความดี สร้างจิตสำนึกสาธารณะ (ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการทำความดี สร้างจิตสำนึกสาธารณะ) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ณ โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยมีนางสาวอารีย์ มลไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา และชุมชนในพื้นที่เกาะนกเภา ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย  (ขอขอบคุณภาพจากน้องอ้อยทิพย์  รักเมือง)