ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
องค์กรคุณธรรม » ภาพกิจกรรมองค์กรคุณธรรม » สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เปิดโครงการ “Surat1 ร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 5”
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 390 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 27 ม.ค. 2566

วันที่ 27 มกราคม 2566  นายประทีป  ทองด้วง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการ “Surat1 ร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 5” โดยมีการประกาศเจตนารมณ์และมอบนโยบายการจัดการขยะในหน่วยงาน ตามแนวทางการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นไปอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และยั่งยืน และในโครงการได้มีกิจกรรมดังนี้ 1) ขยะไม่ไร้ค่า มูลค่าเท่ากับไข่ เป็นการนำขยะที่คัดแยกจากที่บ้าน มาร่วมกิจกรรม โดยสะสมไว้ในธนาคารขยะ ครบ 1 ปี จากนั้นสรุปยอดแปลงเป็นไข่มอบให้กับผู้ร่วมกิจกรรม 2) กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดขยะในหน่วยงานโดยแจกกล่องบรรจุอาหาร ลดโลกร้อนให้กับบุคลากรทุกคน  และบูรณาการกิจกรรมสอดคล้องกับการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ตามคุณธรรมหลักรับผิดชอบ  สามัคคี  มีวินัยภายใต้ชื่อกิจกรรมส่งเสริมความดี  “Surat1  ร่วมใจ  รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 5” ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1