ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
องค์กรคุณธรรม » ภาพกิจกรรมองค์กรคุณธรรม » งานรัฐพิธี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปีพุทธศักราช 2563
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 2329 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 พ.ย. 2563

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดพิธีฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และส่วนราชการประจำจังหวัด หน่วยงาน องค์กร ภาคเอกชน ร่วมพิธีฯ ดังกล่าว