ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
องค์กรคุณธรรม » ภาพกิจกรรมองค์กรคุณธรรม » จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะ ใน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 “Surat1 ร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 3”
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1342 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 ม.ค. 2564

วันที่ 18 มกราคม 2564 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ “Surat1 ร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 3” โดยมีการประกาศเจตนารมณ์และมอบนโยบายการจัดการขยะในหน่วยงาน ตามแนวทางการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นไปอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และยั่งยืน และในโครงการได้มีกิจกรรม 1) “ขยะไม่ไร้ค่า มูลค่าเท่ากับไข่” เป็นการนำขยะที่คัดแยกจากที่บ้าน มาร่วมกิจกรรม โดยสะสมไว้ในธนาคารขยะ ครบ 1 ปี จากนั้นสรุปยอดแปลงเป็นไข่มอบให้กับผู้ร่วมกิจกรรม 2) แจกหน้ากากอนามัย ลดโลกร้อน ให้กับบุคลากรทุกคน ทั้งยังสามารถรับการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามตัวชี้วัดมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ และยังได้บูรณาการกิจกรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ตามคุณหลัก “รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย” ภายใต้ชื่อกิจกรรมส่งเสริมความดี “Surat1 ร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 3”ณ บริเวณลานหน้าห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1