ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
องค์กรคุณธรรม » ภาพกิจกรรมองค์กรคุณธรรม » สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1047 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 พ.ค. 2563

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เข้าแถวเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ บริเวณลานหน้าห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และได้พบปะพูดคุยกับบุคลากรในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบและนำไปสู่การปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป และหลังจากนั้นได้ ดร.ชูศักด์ ชูช่วย ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนายกฤตเขมณัฐ สาระทิพย์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และนายกฤติเขมณัฐ สาระทิพย์ ได้กล่าวแสดงความรู้สึกที่ได้รับการแต่งตั้งฯ ในครั้งนี้