ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
องค์กรคุณธรรม » ภาพกิจกรรมองค์กรคุณธรรม » จัดกิจกรรม 5ส ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 และกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 482 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 11 ส.ค. 2565

 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรม 5ส ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 และกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยจัดกิจกรรมบริเวณพื้นที่ภายในอาคารในความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ได้บูรณาการกิจกรรมสอดคล้องกับการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ใช้คุณธรรมหลัก “รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย” ภายใต้ชื่อกิจกรรมส่งเสริมความดี “5 ส ร่วมใจ สร้างวินัยองค์กร”