ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
องค์กรคุณธรรม » ภาพกิจกรรมองค์กรคุณธรรม » สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1672 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 20 เม.ย. 2563

วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เข้าแถวเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ บริเวณลานหน้าห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และหลังจากนั้น ได้พบปะพูดคุยกับบุคลากรในเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 และขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล มาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และมาตรการของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างเคร่งครัด และหลังจากนั้น ได้มอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้กลุ่มที่จัดกิจกรรม 5ส ในระดับคุณภาพ “ดีเยี่ยม” ทุกกุล่ม