ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
องค์กรคุณธรรม » ภาพกิจกรรมองค์กรคุณธรรม » ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ โดยใช้กระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ (วันที่ 3)
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1321 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 03 ธ.ค. 2561

 วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ โดยใช้กระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ เขาสก เรนฟอเรส รีสอร์ท อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ 3 ของการประชุม โดยมีปฏิบัติการกลุ่มจัดทำแผนและแนวทางในการสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม “องค์กรคุณธรรม” อภิปราย ให้ข้อเสนอแนะสรุปแผนและแนวทางในการสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม “องค์กรคุณธรรม” ของแต่ละกลุ่ม โดยคณะวิทยากรแกนนำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม