ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
องค์กรคุณธรรม » ภาพกิจกรรมองค์กรคุณธรรม » การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ โดยใช้กระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ (วันที่ 2)
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1561 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 02 ธ.ค. 2561

 วันที่ 2 ธันวาคม 2561 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้พบปะกับผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ โดยใช้กระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ เขาสก เรนฟอเรส รีสอร์ท อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ 2 ของการประชุมฯ เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่ม มีหัวข้อสำคัญดังนี้ การเรียนรู้วิธีการค้นหาคุณธรรมหลัก การออกแบบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม การระดมความคิดจัดทำบัญชี 2 บัญชี ระดมความคิดเพื่อกำหนดคุณธรรมหลัก การแปลงคุณธรรมเป็นนโยบายหรือแนวปฏิบัติ และกระบวนการสร้างความเข้มแข็งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม “องค์กรคุณธรรม” โดยคณะวิทยากรแกนนำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม