ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
องค์กรคุณธรรม » ภาพกิจกรรมองค์กรคุณธรรม » ร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 565 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 ต.ค. 2565

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 คณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ในวันอังคาร