ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
องค์กรคุณธรรม » ภาพกิจกรรมองค์กรคุณธรรม » สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการทำความดี สร้างจิตสำนึกสาธารณะ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 884 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 19 ก.ค. 2564

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการทำความดี สร้างจิตสำนึกสาธารณะ โดยบูรณาการจัดกิจกรรมร่วมกับโครงการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ซึ่งมีคุณธรรมหลัก รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมความดี “สานพลัง สรรสร้างงาน”  ผ่านกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และหลังจากนั้น ดร.ชูศักดิ์  ชูช่วย ได้พบปะพูดคุยในเรื่องต่างๆ  เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบ และประกาศเจตจำนงในการบริหารจัดการศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการทำความดี สร้างจิตสำนึกสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมขับเคลื่อนไทยให้ใสสะอาดปราศจากทุจริต  Zero Tolerance & Clean Thailand  สร้างความตระหนักรู้และประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ลานหน้าห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1