ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
องค์กรคุณธรรม » ภาพกิจกรรมองค์กรคุณธรรม » สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ปี 4
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 500 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 09 มิ.ย. 2565

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ปี 4 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็น 1 ใน 25 เขต ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 โดยขับเคลื่อนฯ ผ่านคุณธรรมหลัก “รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย” เป็นไปอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ 2564 ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสามารถพัฒนาองค์กร ให้อยู่ในระดับ 3 เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบได้ และเพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ปี 4 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ตามคุณธรรมหลัก “รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย” ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นไปอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และยั่งยืน