ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
โดย ร.ร.วัดนอก
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมศึกษา รร.บ้านห้วยโศก
โดย ร.ร.บ้านห้วยโศก
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมรับศีลถวายเพลพระ
โดย ร.ร.วัดบุญบันเทิง
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
โดย ร.ร.วัดวชิรประดิษฐ์
17 ก.ค. 2561
กิจกรรม “ค่ายคุณธรรม”
โดย ร.ร.บ้านคอกช้าง
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
17 ก.ค. 2561
โรงเรียนบ้านสันติสุข “โครงงานโรงเรียนและชุมชุนปลอดขยะ”
โดย ร.ร.บ้านสันติสุข
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วันวิสาขบูชา
โดย ร.ร.ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
17 ก.ค. 2561
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กยุค 4.0
โดย ร.ร.บ้านท่าเพชร
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561
โดย ร.ร.บ้านบ่อผุด
17 ก.ค. 2561
โครงงานโรงเรียนบ้านควนนิมิต
โดย ร.ร.บ้านควนนิมิต
17 ก.ค. 2561
สมาธิยามเช้า
โดย ร.ร.วัดท่าทอง
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมคุณธรรม
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
17 ก.ค. 2561
นำเสนอกิจกรรมสถานศึกษาศีล 5 ของโรงเรียน
โดย ร.ร.วัดปากคู
17 ก.ค. 2561
รับการนิเทศ ติดตาม “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.”
โดย ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี
17 ก.ค. 2561
ค่ายคุณธรรม
โดย ร.ร.บ้านน้ำฉา
17 ก.ค. 2561
โครงการอบรมคุณธรรม กิจกรรมความรู้ความเข้าใจมารยาทไทย
โดย ร.ร.บ้านท่าเสาเภา
17 ก.ค. 2561
อนุรักษ์ต้นไม้
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
17 ก.ค. 2561
โครงงานสร้างระเบียบวินัยในใจตน
โดย ร.ร.บ้านทอนหญ้าปล้อง
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมคุณธรรมวันวิสาขบูชา โรงเรียนบ้านอ่างทอง(วันครู ๒๕๐๒)
โดย ร.ร.บ้านอ่างทอง
17 ก.ค. 2561
โรงเรียนนนิคมสร้างตนเอง เข้าค่ายพุทธบุตร…ประจำปี 2561
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมวันวิสาขบูชา โรงเรียนบ้านดอนสน
โดย ร.ร.บ้านดอนสน
17 ก.ค. 2561
วันวิสาขบูชาพุทธบารมี
โดย ร.ร.วัดดอนยาง
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมทิ้งขยะลงถัง รวมพลังรักษ์สะอาด
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมสมาธิและสวดมนต์ไหว้พระ
โดย ร.ร.บ้านทอนหญ้าปล้อง
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
โดย ร.ร.วัดอุทยาราม
17 ก.ค. 2561
วิถีพุทธในโรงเรียนบ้านแหลมหอย
โดย ร.ร.บ้านแหลมหอย
17 ก.ค. 2561
กิจกรรม วันมาฆบูชา ประจำปี 2561 โรงเรียนวัดบางใบไม้
โดย ร.ร.วัดบางใบไม้
17 ก.ค. 2561
ค่ายคุณธรรมของโรงเรียนบ้านหาดงาม
โดย ร.ร.บ้านหาดงาม
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมวันวิสาขบูชา นำพาใจใสสะอาด
โดย ร.ร.บ้านไสใน
17 ก.ค. 2561
หน้า 10 / 11 (ทั้งหมด 325 รายการ)
Previous  1  2  ...  8  9   10  11  Next