ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
นักเรียนโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคีได้ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา
โดย ร.ร.บ้านดินแดงสามัคคี
17 ก.ค. 2561
“ค่ายยุวชนคนคุณธรรม” โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
โดย ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี
17 ก.ค. 2561
หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม
โดย ร.ร.บ้านโพหวาย
17 ก.ค. 2561
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
โดย ร.ร.บ้านสันติสุข
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมร่วมงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา)
โดย ร.ร.วัดกลางใหม่
17 ก.ค. 2561
“กิจกรรมวันล้ออายุครบรอบ ๑๑๒ ปี พุทธทาสภิกขุ”
โดย ร.ร.วัดพุฒ
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมไปวัดในวันธรรมะสวนะและรักความเป็นไทย
โดย ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
17 ก.ค. 2561
โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำโรงเรียนวัดสมหวัง
โดย ร.ร.วัดสมหวัง
17 ก.ค. 2561
การประชุม Video conference โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
15 ก.ค. 2561
เข้าค่ายธรรมะที่เวียงธรรม นักเรียน ป.6
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
17 มิ.ย. 2561
งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
29 ธ.ค. 2560
เดินรับบริจาคเงินโครงการก้าวคนละก้าว
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
14 พ.ย. 2560
สอบธรรมสนามหลวง ปี พ.ศ.2560 สนามสอบโรงเรียนวัดภูเขาทอง
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
09 พ.ย. 2560
กิจกรรมการประดิษฐ์กระทง
โดย ร.ร.บ้านบางใหญ่
03 พ.ย. 2560
การบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการคร...
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
29 ก.ย. 2560
กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ประจำปีการศึกษา 2560
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
23 ส.ค. 2560
หน้า 10 / 10 (ทั้งหมด 286 รายการ)
Previous  1  2  ...  8  9   10