ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรมค่ายวิชาการโรงเรียนบ้านสุชน ประจำปีการศึกษา 2563
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านสุชน
จำนวนผู้เข้าชม : 4100 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 05 ก.พ. 2564

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านสุชนได้จัดกิจกรรม ค่ายวิชาการ SUCHON ESTA CAMP และค่ายวิชาการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย Little Scientist House (ระดับปฐมวัย) ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง