ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรมการสอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ข้อมูลโดย : ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
จำนวนผู้เข้าชม : 519 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 13 ก.พ. 2565
      วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 นายจำนงค์ นวลขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ประธานศูนย์สอบ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรให้การต้อนรับ ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ซึ่งได้เดินทางมาเยี่ยมศูนย์สอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓