ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง เข้ารับการประเมินการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนรูปแบบ On Site จากศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรค อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลโดย : ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
จำนวนผู้เข้าชม : 704 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2565

ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง เข้ารับการประเมินการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนรูปแบบ On Site จากศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรค อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี